Tjänsten.
I och med att Du skapar ett konto för denna tjänst vill vi att Du tar del utav och upprätthåller de allmänna villkoren som följer nedan.

Tjänsten vi tillhandahåller är dynamisk och det är upp till användaren själv om denne vill ha en publik blogg och synlig statistik, eller inte.

Vi tvingar inte våra medlemmar att registrera sig på diverse spelbolag och spela på dessa. Tjänsten vi erbjuder är dock endast tillgänglig och helt gratis för medlemmar som valfritt gått med på att registrera sig på ett eller flera spelbolag via våra länkar och banners.

Det är Du själv som väljer om Du vill registrera dig på spelbolag via vår reklam och våra länkar i samband med registrering på BettingBloggen. Ditt medlemskonto kan dock komma att parkeras inom 14 dagar tills kraven för medlemskapet är uppfyllt.

Utvalda medlemmar som själva blivit kontaktade av BettingBloggen och erbjudits ett medlemsskap kringgår de 2 ovanstående punkterna.

Vi har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren på Bettingbloggen.com om detta behövs för att efterfölja lag och myndighetsbeslut. Det är Ditt ansvar att själv hålla koll på om uppdateringar som görs.

Spelande.
Vi uppmuntrar inte till spel om pengar utan tillhandahåller ett verktyg för att kunna förbättra och sprida ditt eget spelande.

Alla insättningar som görs hos spelbolag kan tas ut enligt bolagens egna villkor och behöver inte spelas för.

Bloggen
Användarens åsikter avspeglar inte bettingbloggens grundare utan är helt personliga och tillhör användaren. Länkning till andra sidor är användarens ansvar att se till att det inte sker obefogat eller om länkning sker till olagliga och ej accepterade sidor.

Pornografi och rasistiska uttryck är förbjudna på bloggen och leder till omedelbar avstängning från tjänsten.

Du får inte använda Bettingbloggen.com för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång i upphovsrättsskyddat material.

Bryter du mot dessa regler utfärdas en varning och vid upprepade fall kan ditt konto komma att stängas ned permanent.

Webbsidan och användaruppgifter
Du måste vara 18 år för att använda Bettingbloggen.com i och med de allmänna lagen om spel.

Du som användare ansvarar för ditt lösenord och användarnamn och skall inte sprida dessa uppgifter.

Alla försök till datorintrång eller sabotage av databaser eller dylikt i Bettingbloggen.com system anmäls till relevant ISP och myndighet.

Webbsiten BettingBloggen.com samt dess ISP loggar ständigt alla olovliga aktiviteter och IP adresser kan vid behov spåras tillbaka till användaren för att användas som bevis.

Vi värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns.

Ditt riktiga namn och emailadress kommer aldrig att överlämnas eller säljas till tredje part.

Vi lagrar ej personnummer, kreditkortsnummer eller annan känslig information om våra användare.

Din IP-adress loggas och sparas för att stävja fusk och misskötsel.

I och med att du accepterar dessa villkor så godkänner du även att vi får skicka ut nyhetsbrev till din epostadress.